7 deugden, 7 zonden

In 2012 besloten de fotografen Martin Hogeboom en Peter Vroon elkaar creatief te gaan versterken. Samen met schrijver Reinier Groenendijk en styliste Judi Wammes en visagiste Gwen Vermolen werd een groot project opgestart. Het Thema: De 7 deugden en de 7 zonden. Dit naar een idee van Styliste Judi.
Martin en Peter komen in elkaars foto’s voor. Soms prominent maar soms heel bescheiden. Er hebben vele mensen aan mee gewerkt. Vele individuen tot en met hele hardloop ploeg. De plaatsen waar o.a. geschoten werd: hotel, kroeg, oude huizen. Deventer, Hoog Soeren, Koetshuis, Marialust, en studio Gelrecollectief.
De foto’s hebben een randje, soms diep verontwaardigend maar ook beelden met een brede lach. Martin en Peter schuwden niets en daagden elkaar creatief uit. Van de shoots werd een backstage video gemaakt door Ton Vols, deze volgt binnenkort…

De roerselen van zonde en deugd
Een reis langs de melodieuze mooiheid en de rafelige randjes van ons dagelijks bestaan.
Interpretaties van de zondige en deugdzame werkelijkheid van dat wat we allemaal hebben, doen, koesteren of veroordelen. Zonde en Deugd. Beeld voor beeld nemen de fotografen Martin Hogeboom en Peter Vroon je mee naar hun voorstelling van de zeven deugden en zeven zonden. Soms sereen en ingetogen, soms uitdagend en prikkelend tot op het bot. Ze staan er middenin, letterlijk claimen ze een plek in elkaars wereld. Met als doel een moderne versie van een oud gegeven tot leven te brengen.

Gerechtigheid
‘Deventer: Zwerfster verblijdt met dure cabriolet. Moderne Robin Hood vergeet dat juist dat cadeau niet de eerste levensbehoefte is en schaart zich daarmee in de lange lijst met lieden die met geld en dure dingen hun geweten sussen.’
MH111022-H028

Vroonphotomotion.nl
Vroonphotomotion.nl

Geloof
‘Verdwaald in de veelheid van meningen hebben we eindelijk onze moralistische dogma’s ingeruild. Universeel en open bekijken we elkaar, proosten we op het leven en dansen we op het begin van de verdraagzaamheid.’

Vroonphotomotion.nl
Vroonphotomotion.nl

MH111022-H009-Edit

Naastenliefde
‘Je moet het maar durven’ zei de man toen hij onverwacht te biecht ging. Ach zei ze: ‘de non geeft, de non ontvangt. Is dat niet hoe liefde is bedoeld? Kom, neem me mee zoals ik jou zal meenemen. Liefde kent geen regels dus heb uw naaste lief.’

MH120324-H013-Edit_B

7d7z-0512

Hoop
‘De waan van de hoop brengt verwachtingsvol samen. Een heilloos verlangen naar het onbereikbare dat lijkt binnen handbereik en aanraakbaar te zijn. De fantasie blijft leven, gevoed door hen die vegeteren in de onrust van de wanhoop.’

MH120324-H041-Edit-2

7d7z-2512

Moed
‘Als een koning, machtig, vol kracht en dapper. Bewaker van het goede. Zelfs hij kan soms wat hulp gebruiken. Uit onverwachte hoek, verfijnd maar niet altijd fijn besnaard. Gepassioneerd, dat wel, trouw en op handen gedragen. Samen zijn ze onoverwinnelijk’.

7d7z-0795112

Vroonphotomotion.nl
Vroonphotomotion.nl

Wijsheid

‘Het echte leven, oude man, staat niet geschreven in de schrift. Het ontstaat door het te doen. Net zoals wijsheid ontstaat door te ervaren. Ervaar mij, oude man en leer van mij wat het boek niet vertelt.’

MH110827-4475-Edit

Vroonphotomotion.nl
Vroonphotomotion.nl

Gulzigheid

‘Het zit tussen de oren, jongens. Daar zitten ook je hersens en je mond. Verfijnd werken ze samen om je te voeden, te voeden met de overdaad van ons bestaan. Verleiding vrienden, zet aan tot vraatzucht. Het buffet is geopend.’

Vroonphotomotion.nl
Vroonphotomotion.nl

MH120128-H029

Afgunst
‘Je hoort het ze zeggen, de mensen: “Zij heeft alles” en ze hebben misschien nog gelijk ook. Maar dat is de buitenkant. Is er reden tot afgunst zonder de binnenkant te kennen? De appel geeft zijn geheim pas prijs als je hem doorsnijdt.’

MH110924-7649-Edit

Vroonphotomotion.nl
Vroonphotomotion.nl

Luiheid
‘Niemand vermoedt welk spel hier wordt gespeeld. Het lot bepaalt de winnaar. De roes van de overwinning wordt, hangend op de achtersteven van het leven, uitgeslapen. Op hun graf zal niet staan: “Zij hebben zich doodgegraven“.’

Vroonphotomotion.nl
Vroonphotomotion.nl

MH111126-0095-Edit

Hebzucht
‘Koester de euforie van het hebben liefste, doe maar. Meer en duur vooral en anders dan iedereen die je minder acht. Tot de verveling komt liefste, je niets en niemand meer hebt om je te verheugen.
In eenzaamheid bezit je alles.’

MH110827-4575-Edit

Vroonphotomotion.nl
Vroonphotomotion.nl

IJdelheid
‘Dampend, heet en doordrenkt met het verlangen te kwetsen en te negeren. De mooiste, de beste, de enige zelfs. Het vat waaruit alle zonden zijn ontsproten en dat in nederigheid ooit zijn meerdere zal erkennen.’

MH111217-MH003

Vroonphotomotion.nl
Vroonphotomotion.nl

Wellust
‘De dans der hormonen vertroebelt en ontzuivert. Zachte lijven glimmend in het schijnsel van het pure licht van passie en lust. Geen werkelijkheid zonder droom, geen droom zonder ontwaken. Raak me, raak me aan.’

MH120908-7406-Edit

Vroonphotomotion.nl
Vroonphotomotion.nl

Woede
‘Ik kan niet meer, getergd en onzeker ben ik. Met geweld ruim ik alles op wat in de weg staat. Soms lukt dat, als ik sterk genoeg ben. Als frustratie regeert is het anders. In mezelf gekeerd verlaat ik de wereld. De woede is weg, maar voor hoelang?’

Vroonphotomotion.nl
Vroonphotomotion.nl

MH110924-7806-Edit-Edit

Rust
‘Rust is niets anders dat een halte tussen het vergane en het volgende. Soms lang, soms maar heel even. Verwarrend en onrustig is het wel. Want je bent voor het volgende soms nog niet klaar. Pas als je die onrust kent, kun je serene rust ervaren.’

7d7z-10912

7d7z-2312

Voor de engelse variant ga naar:

7 sins and 7 virtues: Photography Peter Vroon & Martin Hogeboom
by Martin Hogeboom
https://www.storehouse.co/stories/l20lv-7-sins-and-7-virtues

To share your own stories, download Storehouse for free here.